Het belang van artificiële intelligentie (AI)

Door Ben Elsinga

Op 10 en 11 oktober 2018 heb ik deelgenomen aan de World Summit AI (#wsai18) te Amsterdam. De reden van mijn aanwezigheid was om te bepalen in hoeverre AI rijp is voor toepassing bij bijvoorbeeld de Nederlandse overheid waarvoor ik nu werkzaam ben.

In deze blog geef ik een kort verslag van mijn indrukken en hou ik een betoog voor het nut en noodzaak om AI-gerelateerde competenties serieus in overweging te nemen bij toekomstige (persoonlijke) ontwikkelplannen. Zo stonden er alleen al tijdens het schrijven van deze blog 119 AI-gerelateerde vacatures op bij de Nederlandse overheid en dit aantal zal in een rap tempo groeien.

De reden om AI toe te passen is dat met AI bestaande toepassingen kunnen worden geoptimaliseerd en omdat met AI volledig nieuwe diensten mogelijk zijn. Een goed voorbeeld van het beter maken van bestaande dienstverlening is een verdere automatisering en verbetering van klantcontact centra die hierdoor ook nog eens 7 * 24 uur response geven aan de klant met spraak of via een simpele chat-functionaliteit.

De belofte

Ten aanzien van echt nieuwe toepassingen springen nu de zelfrijdende auto’s en autonoom functionerende robots het meest in het oog. Om een indruk te krijgen, bekijk eens dit filmpje van de robot Shimon die autonoom in een muziekband meespeelt en leert van zijn/haar optredens en daarbij ook nog improviseert.

AI is een technologie waar veel geld in wordt geïnvesteerd vanwege de belofte om de wereld beter te maken. De verwachting is dat AI vele nieuwe banen gaat scheppen waar ik dadelijk verder op in zal gaan. Daarbovenop is AI nu ook een machtsfactor. De U.S.A. en China lopen momenteel voorop met grote investeringen en opleidingsprogramma’s maar vlak ook een land als Canada niet uit met 650+ startups op het gebied van AI.

De delegatie met entrepreneurs uit Canada tijdens #wsai18

De delegatie met entrepreneurs uit Canada tijdens #wsai18

De vraag rijst dan: waar blijft Europa en daarbinnen Nederland? Als ik op de officiële informatie mag afgaan bedraagt het verschil meer van een factor 1000 t.o.v. U.S.A + China + Canada. Polderen is leuk maar meestal vraagt een nieuwe ontwikkeling ook durf en leiderschap in plaats van plat “spreadsheet management”. Als wij niet snel genoeg acteren dat zal er sprake zijn van een braindrain naar uitdagende projecten in het buitenland en raken wij onze kennispositie volledig kwijt aan staten die niet (helemaal) onze normen en waarden delen.

Trends

Een trend die mij tijdens het congres opviel is het huwelijk tussen AI en cloud computing. Zo toonde bijvoorbeeld Microsoft een bionische arm die voor 100 dollar kan worden geproduceerd en die aan de achterkant is gekoppeld aan een verzameling AI-cloud services. Ook Google was van de partij met een heel scala aan AI-cloud services die nu snel beter worden. Denk hierbij aan spraak- en real time vertaaldiensten.

Superhandig voor bezoekjes aan het buitenland maar wat gebeurd er met al deze verzamelde persoonlijke en mogelijk vertrouwelijke gegevens?

 

De bionische arm zoals getoond door Microsoft tijdens #wsai18

Een andere trends die ik interessant vond is het vanaf de grond opbouwen van intelligente gebouwen die met een heel ecosysteem van toeleveranciers communiceert vanuit 1 geïntegreerde cloud-omgeving. Dit met het doel om actief de energiebehoefte en -productie te beheersen en het welzijn van de inwoners van deze gebouwen te verbeteren. Ook hier weer de combinatie van AI met cloud computing.

De schaduwzijde

Zoals met iedere technologie heeft ook AI een schaduwzijde. Zo is bijvoorbeeld China bezig om een sociaal reputatie systeem te ontwikkelen om al hun inwoners hun waarden en normen bij te brengen zoals de Communistische partij dit graag ziet. Daarnaast spelen nog zaken als onvoorspelbaarheid van de resultaten van AI en de “kleuring” die ontstaat als AI geautomatiseerd leert van grote dataset waar deze “kleuring” is ingebakken.

Je kunt hierbij denken aan het benadelen van minderheden en vrouwonvriendelijke beslissingen die zitten ingebakken in de bestaande datasets. Een ander zorgpunt is dat met AI-technieken onze democratiseringsprocessen kunnen worden ondermijnd.

Tijdens deze World Summit AI waren diverse Keynotes en paneldiscussies gewijd aan het in de hand houden van AI en hoe om te gaan met ethische vraagstukken. Bij het in de hand houden van AI kun je denken aan extra besturende lagen die het gedrag op te grote uitschieters beoordeeld. Daarnaast is het een kwestie van grondig testen en kun je ook AI aan een risicomanagement perspectief onderwerpen.

Ik bedoel hiermee dat naarmate de AI als meer betrouwbaar wordt beoordeeld deze technologie ook meer volwassen keuzes mag maken met meer impact. Onderschat hierbij ook niet het belang van de rijpheid van de eigen organisatie. Ik zie nog wel eens organisaties die overhaast de cloud in gaan maar eigenlijk geen idee hebben wat er dan op hun af komt. Alleen overhaast achter hypes aanrennen, de winsten / budgetbesparingen alvast inboeken en de factor mens hierbij onderschatten is een recept voor teleurstelling.

Cyber security

Tijdens mijn bezoek aan de ISF conferentie 2017 in Cannes werd AI voor cyber security (aanval en verdediging) gezien als de grote onbekende factor. Stel dat een netwerk van zelflerende AI agents ons via Internet gaat aanvallen dan wordt het een lastig verhaal om op tijd hierop te reageren. Te meer omdat onze verdediging (nog) niet is gebaseerd op AI en ook de beste systeembeheerder wordt een keer moe…

Ik moet dan hierbij snel denken aan Winn Schwartau met zijn time based security concept. De kern is wel dat wij ons nu al op dergelijke scenario’s gaan voorbereiden voordat wij door de werkelijkheid worden ingehaald. Statelijke actoren zitten namelijk niet stil, ook al beweren zij van wel;-)

De aard van de dreiging van AI tijdens de ISF conferentie 2017 in Cannes

De aard van de dreiging van AI tijdens de ISF conferentie 2017 in Cannes

Ethiek

Met menselijke normen en ethiek als leidraad wacht AI naar mijn inschatting een mooie toekomst. Hierover is echter nog niet het laatste woord gezegd. Zo zijn onze westerse waarden en normen anders dan die uit bijvoorbeeld de Aziatische landen. Zeker indien je AI met clouddiensten koppelt wil je graag weten welke ethische overwegingen een rol hebben gespeeld met het opzetten van de AI.

Dat geldt toch niet alleen voor cloud diensten. Ook bij degenen die de algoritmen schrijven ligt een grote kans en verantwoordelijkheid.

Een voorbeeld is dat wij in het westen de vrije wil en de keuze vrijheid van het individu heel erg belangrijk vinden, terwijl het Aziatische / Chinese perspectief veel meer is georiënteerd op harmonieuze relaties tussen mensen en het belang van de familie bij het nemen van belangrijke beslissingen.

Leuk, hiermee maken we een prachtige bruggetje maar het belangrijkste deel van mijn betoog.

Studiekeuzes met toekomst

Sta je voor de keuze van een nieuwe studie, een omscholing of wil je de organisatie voorbereiden op de toekomst dan is het verstandig om data science en AI in de overweging(en) mee te nemen. Hierin zijn verschillende rollen denkbaar, van data engineer tot aan product owner. Als data engineer ben je onderdeel van het ontwikkelteam en ben je een essentiële rol m.b.t. het binnenhalen van data. Je zorgt dat databronnen snel en secuur binnen worden gehaald en opgeslagen zodat vervolgens de data scientist/ analist hier mee verder kan werken.

In de rol van data scientist haal je patronen uit data, die het verleden kunnen verklaren of patronen in de toekomst kunnen voorspellen. Je maakt machine learning modellen en werkt met verschillende datasets, van gestructureerde tabellen tot aan ongestructureerd tekstdocumenten, en van small tot big data.

Je zorgt dat de inzichten duidelijk gecommuniceerd worden met de business, zodat deze data gedreven beslissingen kunnen maken op basis van jouw inzichten. Hierbij is kennis van de business dus ook erg belangrijk, net als de verschillende soorten modellen en algoritmes die beschikbaar zijn. Zoals aangegeven gebeurt er tegenwoordig ook ontzettend veel in de cloud, waar ook nieuwe kansen liggen voor bijvoorbeeld security maar ook architectuur.

Ook voor het visualiseren van data is steeds meer vraag.  Is programmeren niet jouw ding? Dan helpt het alsnog enorm om op de hoogte te zijn van de belangrijkste ontwikkelingen en algoritmes op data gebied. Bijvoorbeeld in de rol van product owner, waar je de belangen van de business behartigt, maar ook kan communiceren met het ontwikkelteam.

Voorbeelden uit de praktijk

In de presentatie van de bierbrouwer Heineken kwam expliciet de rol van analytics translator aan de orde. Dit is iemand die een linking pin/verbindende rol vervult tussen de business en het multidisciplinaire team (incl. een business vertegenwoordiging) en aan de basis staat van het identificeren van kansen, het prioriteren hiervan en de rol van product owner vervult in Agile-ontwikkeltrajecten.

Soms hebben mensen een competenties in 1 domein terwijl de huidige tijd vraagt om competenties in meerdere domeinen tegelijkertijd en vooral de vaardigheden om het eigen domein te overstijgen en anderen kunnen invoelen en met anderen kunnen communiceren in hun eigen taal. Er is nu een grote behoefte aan een all-round professional die in meerdere domeinen tegelijk kan werken en communiceren.

Als voorbeeld noem ik hierbij mijn ervaring binnen Shell Research waarbij wij binnen een multidisciplinair team op het gebied van computer science, geologie, exacte wetenschappen en exploratie meer dan een jaar nodig hadden om elkaar überhaupt te begrijpen. Na verloop van tijd hadden wel een CAULDRON omgeving geschapen die uniek was (en is) in de wereld.

Ook bij de vele presentaties tijdens deze World Summit AI kwam het belang van samenwerking in multidisciplinaire teams naar voren. Uit eigen ervaring kan ik jullie vertellen dat er niets leukers bestaat dan werken in een (zelfsturend) multidisciplinair team. Zo besloten wij destijds binnen het Shell-team dat het een goed idee was om een week te zoeken naar fossielen en geologische structuren in Wales en ons tegelijkertijd te laten scholen in geologie.

Wat mij betreft de ultieme vorm van zelfsturing en vertrouwen vanuit het hogere management.

Tot slot

Mijn stemming na dit World Summit AI was overwegend hoopvol en positief alhoewel is graag iets meer werkende AI op het congres had willen zien. Ook kwamen mijn inziens privacy aspecten van AI niet voldoende aan bod. Een onderwerp dat organisaties niet mogen missen in het kader van de AVG/GDPR.

AI is steeds meer een verlengstuk van de mensheid in plaats van de vervanging hiervan. Hoelang dit zo blijft gaat de tijd en onze wijsheid leren.

Met dank aan Vincent van Thuijl en Mandy Oud voor het nalezen van deze blog en het aanreiken van nuttige suggesties.

Thema’s:

  • Het belang van artificiële intelligentie
  • Het studiekeuze met een mooie en uitdagende toekomst
  • Werken in een multidisciplinair en all-round team

 

Meedoen?

Heb je ook een leuk idee voor een gast-blog voor deze site? Stuur je concept-blog ter validatie naar dejongeprofessional@gmail.com Let voor de relevantie even op de tags van deze site.

Wil je betrokken blijven bij mijn publicaties en postings over innovatie en professionalisering stuur mij dan een LinkedIn-invite.

Wil je actief bijdragen aan mijn levensmissie om jonge professionals te laten groeien, lees en deel mijn gratis eBook.

Wil je actief oefenen en reflecteren voor jouw persoonlijke ontwikkeling, bekijk dan eens mijn boeken via de reguliere boekhandel zoals Bol.com, Bruna.nl of Amazon.com.

Wil je graag de auteur van het boek ‘De jonge professional’ betrekken bij een (internationaal) congres en/of workshop, bekijk dan mijn workshop pagina.

Advertenties