Wat is jouw geloofwaardige verhaal?

Door Ben Elsinga

Ik weet niet hoe het bij jou zit maar als ik iets moet doen zonder dat ik hier zelf het nut van in zie dan heb ik daar bij voorbaat al geen zin meer in. Aan de andere kant, alleen door je aan te passen kun je overleven. De wereld om ons heen zal steeds sneller veranderen door de steeds grotere connectiviteit dus stilzitten is geen optie.

Mocht je voor jezelf een verander-thema in gedachten hebben op basis van je eigen levensmissie dan brengt dit met zich mee dat je je omgeving hierin mee moet zien te krijgen. In mijn visie is dit het grote verschil tussen een proactieve professional (met focus) en een volledig zelfsturende professional die niet alleen zijn/haar levensdoelen behaald maar tegelijkertijd ook heel veel geeft aan zijn/haar omgeving.

Maar hoe gaat deze zelfsturende professional dan daarin te werk? Waarom is de zelfsturende professional zo’n handige donder? Hoe brengt een zelfsturende professional zaken in beweging en gaat deze verbindingen aan zonder zelf formele macht te bezitten? Waarom lijkt de zelfsturende professional zo relaxed?

Context is key!
De zelfsturende professional kent zijn/haar omgeving als zijn broekzak, denkt vanuit de dynamiek van dynamische spiralen en heeft in vergelijking met zijn/haar omgeving een hoog bewustwordingsniveau. Wil je je als ervaren professional verdiepen in deze beïnvloedingsfactoren van verandering dan zijn de boeken ‘Spiral Dynamics’ en ‘De Corporate tribe’ een aanrader. Ook jouw loopbaan zal zich via deze dynamische spiralen ontwikkelen!

De weg naar de zelfsturende professional
De weg naar de zelfsturende professional

Ben je nog een jonge professional dan is het boek ‘De jonge professional‘ een aardig startpunt. In dit boek besteed ik een apart hoofdstuk aan het beheersen van jouw omgeving,

Leer ook om jou omgeving nauwlettend te observeren en actief te luisteren. Want hiermee krijg je inzicht in hoe anderen op elkaar reageren, wat verhoudingen zijn en wie nu daadwerkelijk aan de ‘knoppen draait’. Wil je de manier van observeren leren, kijk dan eens naar het programma, het geheime leven van 4-jarigen. Hierin krijgen de kinderen alle ruimte om vrij te spelen en worden ze geobserveerd. Aardig om te luisteren waar degenen die observeren naar kijken. Meesters in het observeren waren bijvoorbeeld Leonardo Da Vinci en Charles Darwin.

Een andere manier om voldoende signalen te ontvangen is het hebben van een uitgebreid en warm (mensen)netwerk. Dit is belangrijk om te toetsen of je huiswerk/probleemanalyse compleet is of niet. Samen hoor en zie je veel meer dan in je eentje. Dit maakt dat autoritaire machtshebbers zich zo eenzaam voelen in de top ;-).

Betrek je sociale netwerk

 

Macht en politiek spelen in iedere organisatie een grote rol. De kunst is om vanuit eigen kracht te blijven handelen en vanuit je eigen visie en overtuigingen je eigen handelingstrajecten te plannen en uit te voeren.

Het geloofwaardige verhaal
Kom met een geloofwaardig en inspirerend verhaal om je doel te bereiken. Een geloofwaardig verhaal zal bij je doelgroep beklijven. Voordat dit verhaal bij een ander kan resoneren zal het verhaal eerst van jezelf worden. Jou Powerpoint, Prezi of multimedia verhaal kan nog zo gelikt zijn.

Als je “body language” niet in overeenstemming is met je verhaal dan kun je letterlijk wel inpakken. Vandaar dat het zo belangrijk is dat het verhaal in overeenstemming moet zijn met je persoonlijke levensmissie en is het zo belangrijk dat je weet wat je persoonlijke levensmissie is en vanuit welke drijfveren je handelt.

Geloven, doen en verbinden

 

Een verhaal in de trant van ‘we doen dit zodat we meer geld kunnen verdienen aan X,Y of Z’ is geen geloofwaardig verhaal omdat geld een middel is en geen doel. In die zin staan “spreadsheet managers” bij mij niet hoog op de ranglijst van geloofwaardigheid. Dus handelen vanuit je eigen kern en daden uit het verleden die hiermee overeen stemmen zijn de elementen die je verhaal een stuk sterker maken.

Deze wetenschap zet ook de vaardigheid als overtuigen in een nieuw daglicht. Je eigen authenticiteit en jouw persoonlijke geloofsovertuigingen zijn jouw overtuigingskracht als je dicht bij je eigen kern blijft! Lukt dit je niet zelf, denk dan eens aan een goede coach/begeleider die bij je past.

Leer elkaar meer te waarderen

Niet geloofwaardige verhalen
Om deze blog nog iets meer kracht bij te zetten geef ik je een aantal voorbeelden van verhalen die totaal niet geloofwaardig zijn. Denk bijvoorbeeld aan het verhaal van autofabrikanten van diesels met sjoemel-software en “leiders” van lidstaten die de Parijs klimaatovereenkomst niet willen nakomen. Hun verhaal is vooral om hun leugens te geloven en hun producten te kopen zodat zij nog meer geld kunnen verdienen waardoor zij nog meer onze leefomgeving kunnen vervuilen. Qua geloofwaardigheid zou ik zeggen, achteraan in de rij aansluiten bij de verkoopboodschap van sigarettenfabrikanten.

In die zin kan ik mij heel goed voorstellen dat een man als Elon Musk niet happy was met de presidentiële keuze van het Amerikaanse volk. Dus Elon, pak snel je koffers en emigreer naar een land die jouw toekomstvisie met je deelt. Bijvoorbeeld naar Groningen!

Met dank aan Vincent van Thuijl voor zijn opbouwende commentaar

Thema’s:

 • Geloofwaardig overtuigen
 • Gewoon jezelf blijven
 • Zelfsturing en beinvloeding
 • Invloed van de eigen non-verbale communicatie

 

Meedoen?

Wil je betrokken blijven bij mijn publicaties en postings over innovatie en professionalisering stuur mij dan een LinkedIn-invite.

Wil je actief bijdragen aan mijn levensmissie om jonge professionals te laten groeien, lees en deel mijn gratis eBook.

Wil je actief oefenen en reflecteren voor jouw persoonlijke ontwikkeling, bekijk dan eens mijn boeken via de reguliere boekhandel zoals Bol.com, Bruna.nl of Amazon.com.

Wil je graag de auteur van het boek ‘De jonge professional’ betrekken bij een (internationaal) congres en/of workshop, bekijk dan mijn workshop pagina.

 

Advertenties

Portret van een zelfsturende professional

Blog geschreven door Ben Elsinga

Deze blog heeft als doel om als proactieve professional de stap te maken naar een zelfsturende professional. Ben je nog geen proactieve professional dan kan ik je van harte aanraden eerst mijn gratis eBook te lezen of actief aan de slag te aan met mijn werkboek.

Met deze blog wil ik de bewustwording creëren van het nut en de noodzaak van zelfsturende professionals. Niet iedereen is in staat of voelt zich wellicht happy bij de gedragskenmerken van de zelfsturende professional. Heb je hiervoor echter wel de aanleg dan is het verstandig om je in dit thema verder te verdiepen en te experimenteren met zelfsturend gedrag.

Portret van een zelfsturende professional

 Introductie

Een zelfsturende professional heeft een eigen visie op de toekomst en hij of zij ontwikkelt zich autonoom. Dit betekent dat hij of zij uiteindelijke zijn eigen organisatie voor is. En wellicht zelfs beslist om te vertrekken, maar nu op eigen initiatief en vanuit kracht!  Dit is de kern van de zelfsturende professional.

Nieuwe kansen ontdekken, nieuwe wegen bewandelen, van fouten leren om het hierna nog een keer te proberen, net zolang tot het lukt. Het moge duidelijk zijn dat de zelfsturende professional bij voorkeur actief gedrag vertoont. En daarmee niet altijd de weg van de organisatie volgt. Toch hebben organisaties een steeds groter percentage aan zelfsturende professionals nodig om zich te kunnen aanpassen aan sterk veranderende omstandigheden!

Waarom zou een jonge professional zelfsturend willen zijn?

Zoals in de definitie van zelfsturende professional staat beschreven werkt en ontwikkelt de zelfsturende professional op basis van een goed beeld van zijn of haar (professionele en persoonlijke) toekomst. Door te leven op basis van zelfsturing kom je sneller en dichter bij de persoonlijke doelstellingen die je in je leven stelt en leer je deze ook te en bij te stellen

Of iemand een zelfsturende professional kan worden is vooral een kwestie van de persoonlijkheid van de persoon in kwestie. Mijn bedoeling van een reeks blogs over ‘de zelfsturende professional’ is vooral om bewustzijn te creëren en handvatten te geven.

 

Manage your environment

Quote van een zelfsturende professional werkzaam voor de Nederlandse overheid:

‘ Ik kan mij helemaal vinden in wat je schrijft over het zelf initiatief nemen. Niet als een blind paard overal achteraan hollen, maar heel bewust binnen jouw eigen werkomgeving het roer in handen nemen, initiatief nemen, het werk wat er ligt vooral ZIEN en daarmee aan de slag gaan, voordat je een opdracht krijgt om dat te doen. Breder kijken en doen dan jouw eigen context is ook belangrijk.

Als je vervolgens ziet dat je aan een dood paard trekt, daarmee stoppen en dit bespreekbaar maken in jouw team en of jouw manager.

 

Ik heb ervaren in m’n leven dat je met die werkwijze van zelfsturing geen ‘last’ hebt van managers, vervolgens weinig krijgt ‘opgedragen’ en dat je je daarmee als ‘vanzelf’ in een vrije rol manoeuvreert.

Managers hebben het immers druk genoeg met anderen aan te sturen en als sturen niet nodig is, als je je resultaten boekt en als er tevens een vertrouwensband bestaat met de manager, dan heb je daarmee informeel al een vrije rol te pakken!

Zelfstandigheid, zelf het werk zien, zelf je problemen oplossen, niet escaleren maar diplomatiek opereren en initiatief nemen zijn de sleutelwoorden in dat succes. ‘

 

Dank

Graag wil ik de volgende personen bedanken voor hun feedback en inhoudelijke verbeteringen: Connie Grevers, Dirk Mulder, Ed Buijtelaar , Jaap van der Veen, Joris Schut, Klaas Zondervan, Mark C Hoogenboom, Roos Griebling- Sterken en Wim Wolters.

Mijn speciale dank gaat uit naar Pieter Hörchner voor het tekenen van de bovenstaande cartoon die mooi bij de verhaallijn aansluiten.

 

Thema’s:

 • Ken jezelf en blijf vooral jezelf
 • Leef vanuit je kracht en je passie
 • Vanuit diplomatieke kracht en takt ruimte creëren
 • Het werk ZIEN dat betekenis geeft en hier proactief in handelen
 • Durfen om te falen en hier vooral uit leren
 • Bij sterk veranderende omstandigheden zelf het roer in handen nemen
 • De manager ontlasten door het ontplooien van initiatieven
 • Ontkoppeling van de manager via resultaatgericht werken
 • Het effectief killen van ” energievreters”
 • Energiemanagement, weten waar je je muntjes op gaat inzetten

 

Meedoen?

Wil je betrokken blijven bij mijn publicaties en postings over innovatie en professionalisering stuur mij dan een LinkedIn-invite.

Wil je actief bijdragen aan mijn levensmissie om jonge professionals te laten groeien, lees en deel dit gratis eBook.

Wil je actief oefenen en reflecteren voor jouw persoonlijke ontwikkeling, bekijk dan eens mijn boeken via de reguliere boekhandel zoals Bol.com, Bruna.nl of Amazon.com.

Wil je graag de auteur van het boek ‘De jonge professional’ betrekken bij een (internationaal) congres en/of workshop, bekijk dan mijn workshop pagina.

 

 

Presenteren voor Young Professionals

Blog geschreven door Ben Elsinga

 

Na ruim 20 jaar presenteren voor een groter publiek is het interessant om mijn ervaringen met jonge professionals te delen. Vaak krijg ik van jonge (en oudere) professionals de terugkoppeling dat zij het eng vinden om voor een groot publiek te presenteren. In deze blog beschrijf ik de do’s & don’ts van presenteren voor een groot publiek op basis van de hoofdstukindeling van mijn boekenreeks voor afstudeerders en jonge professionals.

Door te gaan presenteren over jouw passie / levensmissie maak je snel de stap van jonge professional naar proactieve professional. Want je steekt je kop boven het maaiveld uit en je hebt de durf om jezelf letterlijk te laten zien en de durf om je kwetsbaarheid te tonen.

Belangrijk hierbij is dat je zo snel mogelijk de angst om niet perfect te zijn leert los te laten.Deze blog gaat over een optimale voorbereiding voor een presentatie voor een groot publiek op basis van mijn boek  “De jonge professional”.

De gelukkige zelfsturende professional

 

Zelfkennis

De eerste vraag die je jezelf stelt voor het geven van een presentatie is: waar krijg ik energie van?

Je kunt simpelweg geen boeiend verhaal vertellen over een onderwerp waar je zelf geen energie bij voelt. Krijg je geen energie van een onderwerp, zorg dat je jezelf dan niet committeert als spreker voor dit betreffende onderwerp. Mocht je wel veel energie voelen bij het onderwerp waar je over gaat spreken, bijvoorbeeld diepzeeduiken, dan zijn de vervolgvragen: wat zijn mijn krachten en wat zijn mijn belemmeringen? Ieder mens is uniek, dus als je voor een grote groep mag spreken dan is het wel van belang dat je het moment ook echt weet te pakken.

Voor het achterhalen van je krachten en belemmeringen kun je het beste feedback vragen aan iemand die je goed vertrouwd. Neem deze persoon bijvoorbeeld mee naar een proefpresentatie voor een kleiner publiek met vrienden en bekenden en vraag oprechte feedback, dus wat je kunt verbeteren aan je optreden. Ben je mooi, maak gebruik van je charme. Ben je grappig, doe hier je voordeel mee (maar overdrijf het niet). Ben je analytisch, gebruik deze eigenschap om je grondig voor te bereiden, enz. Verdiep je je graag in een goed boek dan kan ik ‘ De TED-methode’ van Chris Anderson van harte aanbevelen. Deze methode is zelfs een manier van leven waarbij de mensheid zich ontwikkelt door het vertellen van verhalen.

 

Jezelf

Naast je houding en presentatievaardigheden is het van belang dat je je onderwerp echt tot in de finesses beheerst. Nog belangrijker is de boodschap die je wilt overbrengen. Neem daarom de tijd voor de voorbereiding van je presentatie. Alvast een vuistregel: begin minimaal een maand van te voren met het voorbereiden van een belangrijke presentatie. Denk na over de drie kernboodschappen die je wilt achterlaten en hang hier je verhaal aan op.

Werk iteratief, vraag feedback aan vrienden en bekenden en verbeter je verhaal net zo lang tot je alle feedback en andere suggesties van anderen hebt verwerkt in je verhaal. Jij bent hierbij zelf het verhaal! Een Prezi of een gelikte PowerPoint is slechts een ondersteuning van je verhaal. Zorg voor een“spiekbriefje” zodat je ook een boeiend verhaal kunt vertellen als de beamer het per ongeluk begeeft… Ook een back-up USB-stick met je presentatie in je zak is een prettig gevoel.

Een kleine tip om je verhaal nog meer van te voren te doorleven: Schrijf een blog over een kort artikel over de hoofdlijn van je verhaal. Is het een hele belangrijke presentatie met een beperkt aantal slides, bijvoorbeeld een keynote, schrijf dan een complete blog per slide die je van te voren door een zo groot mogelijke groep van te voren van commentaar laat voorzien. Op deze manier krijgt je verhaal echt “body” en kom je zelf beter in je verhaal te zitten. Achteraf heb je je dan ook nog wat materiaal om de aandacht na je presentie vast te houden!

Jouw omgeving

Mag je een presentatie geven voor een groot publiek, bijvoorbeeld omdat je je scriptie of de inhoud van je promotieonderzoek gaat toelichten, dan sta je er niet (alleen) voor jezelf maar vooral voor je publiek.

Neem daarom de tijd en de moeite om na te vragen hoeveel en welk type personen er in de zaal zitten. Probeer je in je publiek en hun interesses te verdiepen en probeer vanuit de ogen van je publiek naar jezelf te kijken. De twee belangrijkste vragen hierbij zijn:

Waarmee kun je ze verrassen?

en

Wat wil je met je verhaal bereiken?

 

Met de antwoorden op deze vragen bereidt je je presentatie voor. Probeer van te voren al bij enkele beoogde deelnemers te toetsten of je verhaal en boodschap voldoende tot de verbeelding spreekt.

Indien je geen antwoord kunt vinden op de bovenste twee vragen, steek dan nog meer tijd en energie in de voorbereiding van je presentatie. Anders loop je het risico de plank mis te slaan…

Succesfactoren

Tot slot nog een aantal tips waarmee je je kans op succes voor een groot publiek kunt vergroten. Ik selecteer hierbij drie van de tien succesfactoren uit mijn boek voor jonge professionals.

 

1: Lach naar jezelf

Het klinkt heel simpel maar niet iedereen kan lachen naar zichzelf. Kun je lachen naar jezelf dan sta je met veel meer energie en plezier op het podium en zonder dat je het weet straal je dit uit naar de ander. Bij deze een kleine checklist om te toetsen of je kunt lachten naar jezelf:

 1. Ik ben trots op mijzelf
 2. Ik doe mij niet anders voor dan wie ik werkelijk ben
 3. Ik ben nieuwsgierig als een kind
 4. Ik weet wat ik leuk vind en waar ik energie van krijg
 5. Ik ken mijn zwakten en mijn valkuilen

 

2: Lach naar de wereld

Kun je lachen naar de wereld dan helpt dit jou om contact te maken met de ander. Sta je voor een groot publiek dan probeer je toch een beperkte mate van interactie te bereiken. Als je interactie (lees contact) met je publiek weet te bereiken dan is je verhaal direct minder saai en krijg je tussentijdse feedback wat er bij jouw publiek leeft. Bij deze een kleine checklist om te toetsen of je al kunt lachten naar de wereld.

 1. Mijn motto is “A smile a day keeps the stress away”
 2. Ik ben een topper in het openen van deuren en harten
 3. Ik gebruik humor om de sfeer te verhogen en anderen te laten ontspannen
 4. Ik ben een bron van inspiratie voor anderen
 5. Het lukt mij om de passie in anderen los te maken

 

3: Verbreed je professionele profiel

Je professionele profiel is een combinatie van je professionele identiteit en de wijze waarop je deze identiteit aan anderen kenbaar maakt. Deze professionele identiteit bestaat kortweg uit je eigenkennis, houding en gedrag. Kennis leer je in het onderwijs, houding en gedrag krijg je over het algemeen pas als je werkervaring opdoet. Door de publicatie van boeken voor jonge professionals probeer ik dit proces te versnellen, alhoewel je alleen echt leert door op een gecontroleerde manier fouten te maken en jezelf te verbeteren.

Presenteren is slechts één van de manieren om je professionele identiteit bij anderen onder de aandacht te brengen. Ben je een goede spreker dan maak je zeker indruk en verbreed je professionele profiel zich een stuk sneller. Vul je sprekerschap hierbij aan met publicaties die je via de sociale media deelt, enz. enz. Voorkom dat er foto’s worden gepubliceerd die compromitterend zijn voor het professionele profiel dat je wilt opbouwen. Voor een belangrijk deel heb je dit zelf in de hand!

Bij deze een kleine checklist om te toetsen al je al bezig bent om je professionele profiel te verbreden:

 1. Ik ben mijn eigen “merk”
 2. Mijn vakkennis is relevant en actueel
 3. Ik ben mij bewust van het beeld dat ik oproep bij anderen
 4. Ik werk consequent aan mijn persoonlijke- en adviesvaardigheden
 5. Ik werk actief aan het uitdragen van mijn professionele identiteit

 

Samenvattend: Met het overstijgen van je eigen twijfels, het tonen van je focus/levensmissie en vooral het overwinnen van je eigen angst om niet perfect te zijn maak je een hele belangrijke stap in je eigen persoonlijke ontwikkeling!

 

Met dank aan Michail Theuns voor het nalezen van deze blog.

 

Thema’s

 • Omgaan met druk en stress
 • De stappen naar een grotere onafhankelijkheid
 • De omslag maken van passief naar actief gedrag
 • Het aanscherpen van je presentatie-vaardigheden
 • De stap van jonge naar proactieve professional
 • De aansluiting vinden bij je publiek
 • Groeien door het durfen tonen van je kwetsbaarheid
 • Sociaal leren middels het vragen van hulp en feedback

 

Meedoen?

Wil je betrokken blijven bij mijn publicaties en postings over innovatie en professionalisering stuur mij dan een LinkedIn-invite.

Wil je actief bijdragen aan mijn levensmissie om jonge professionals te laten groeien, lees en deel dit gratis eBook.

Wil je actief oefenen en reflecteren voor jouw persoonlijke ontwikkeling, bekijk dan eens mijn boeken via de reguliere boekhandel zoals Bol.com, Bruna.nl of Amazon.com.

Wil je graag de auteur van het boek ‘De jonge professional’ betrekken bij een (internationaal) congres en/of workshop, bekijk dan mijn workshop pagina.

 

 

De jonge projectmanager

Vandaag gaf ik een carrièreworkshop tijdens de Project Management Parade te NBC Nieuwegein. Dit op uitnodiging van het bestuur van de IPMA Young Crew. Mijn belangrijkste concurrent tijdens deze lunchsessie was de zon want het was schitterend weer buiten….

Binnen in de zaal had ik zeer geïnteresseerde deelnemers en één vraag vond ik intrigerend. De vraag was: Hoe voorkom ik dat ik als Young Professional vervelend werk moet doen? Of werk moet doen dat helemaal niet bij mij past?

Een leuke vraag en zeker omdat deze vraag mij vaak door Young Professionals wordt gesteld.

Mijn primaire reactie op deze vraag is de volgende:

 1. Vertoon actief gedrag i.p.v. afwachten wat er op je pad komt;
 2. Denk in mogelijkheden i.p.v. in belemmeringen;
 3. Werk aan een goede relatie met je manager;
 4. Zorg dat je in staat bent om principieel te onderhandelen.

Al deze technieken staan verder beschreven in mijn boek “de jonge professional“. Veel leesplezier !

BE7_2169

Thema’s:

 • Proactief gedrag vertonen
 • Focus aanbrengen en jouw levensmissie ontdekken
 • Positieve beïnvloeding van jouw omgeving
 • De kracht van principieel onderhandelen
 • Denken in mogelijkheden
 • Groeipad voor Young Professionals

 

Meedoen?

Wil je betrokken blijven bij mijn publicaties en postings over innovatie en professionalisering stuur mij dan een LinkedIn-invite.

Wil je actief bijdragen aan mijn levensmissie om jonge professionals te laten groeien, lees en deel mijn gratis eBook.

Wil je actief oefenen en reflecteren voor jouw persoonlijke ontwikkeling, bekijk dan eens mijn boeken via de reguliere boekhandel zoals Bol.com, Bruna.nl of Amazon.com.

Wil je graag de auteur van het boek ‘De jonge professional’ betrekken bij een (internationaal) congres en/of workshop, bekijk dan mijn workshop pagina.

 

Bloggen voor Young Professionals

Blog geschreven door Ben Elsinga

Na ruim vijf jaar gepassioneerd bloggen is het tijd om de balans op te maken. Vaak wordt mij de vraag gesteld waarom ik dit eigenlijk doe.  Het kost immers tijd, geld en energie om je met bloggen bezig te houden. Uit eigen ervaring kan ik nu zeggen dat bloggen energie oplevert in plaats van dat dit energie kost. Het is gewoon een andere levenswijze net als Vloggen.

In deze blog beschrijf ik de do’s & don’ts van bloggen. Het leer- en verbindproces dat ontstaat tijdens het maken van de blog. Het delen hiervan. De keuze voor het platform. Tot slot de emotionele en zakelijke voordelen van bloggen. Zeker als je een hoogsensitieve professional bent dan is het bloggen een prachtige uitlaatklep voor je sensitieve intuïtie!

Ga uit van je passie

Juist door de feedback van je vakgenoten scherp je je eigen geest aan. Je wordt uitgedaagd om te groeien.

De vragen achter de waaromvraag zijn dus eigenlijk:
Wil ik mij snel blijven ontwikkelen?
Wil ik leven vanuit mijn passie? 
Voor welke onderwerpen voel ik passie?
Welke energie krijg ik als ik dit met anderen deel?

 

Voel je net als ikzelf een passie voor zowel schrijven en fotografie, gebruik dan je foto’s om de blogs te visualiseren. Hierdoor gebruiken je lezers zowel hun linker- en rechter hersenhelft bij het leven van je blog.

BE7_2224

Bloggen “on command”

Bloggen werkt niet als je van je manager de opdracht krijgt om een blog te schrijven terwijl je geen passie voelt bij het onderwerp. Het is eigenlijk een volkomen spontaan en creatief proces dat nauwelijks planmatig valt te sturen. Begin te schrijven als je de inspiratie voelt opkomen. Kweek een grote voorraad concept blogs om toch met enige regelmaat te publiceren.

Blog bij voorkeur vanuit een collectief met andere bloggers zodat je jezelf niet hoeft te verplichten iets te schrijven omdat we weer het einde van de dag, week of maand is. Wat wel werkt is er een regelmatige “practice” van te maken.

Dus op een vast tipstip van de dag waarop je nog de rust in je lijf hebt. Zet vooral eerst goede stimulerende muziek op om je hersenen te activeren. Stel jezelf voor het slapen de dag ervoor een stimulerende vraag en wordt de volgende dag geïnspireerd wakker.

Blijf rond de 800 woorden per blog en gebruik een standaard structuur zoals Waarom, Wat, Hoe of Context, Probleem, Oplossing. Schrijf goede titels direct op zodra je een ingeving hebt. De blogs op deze site heb ik een structuur gegeven van Inhoud, Thema’s en Meedoen vanwege mijn doelstelling tot kennisdeling. Speel een beetje met fonts en kleuren. Voor de thema’s (de tags / metagegevens) maak ik sinds kort eerst conceptuele modellen die ik relateer aan relevante literatuur via bijvoorbeeld Venn-diagrammen. Dit is een achtergrondproces waar ik mijn lezers zo min mogelijk mee wil vermoeien;-)

Probeer en leer

Mijn advies aan iedereen die overweegt om te gaan bloggen is om hier direct mee te starten onder het motto “geloven – doen – verbinden”. Probeer twee a drie korte blogs te schrijven over een onderwerp waar je passie en energie bij voelt. Vraag meerdere personen uit je omgeving om hier commentaar op te leveren.

Zie iedere opmerking die je krijgt als kans om je probeersels beter te maken. Ga hier net zo lang mee door totdat je een aantal blogs hebt geschreven waar je zelf trots op bent. Neem al het commentaar zeer serieus en beloon je reviewers ruimhartig! Bijvoorbeeld door ze onderin je blog te bedanken met een link naar hun digitale profiel.

Laat je gevoel spreken

Hoe reageerde je vakgenoten op jou concept blogs? Voelde je hierbij een vorm van opwinding? Was dit in positieve of negatieve zin? Mocht het bovenstaande experiment hebben geleid tot een positieve emotie dan pas ben je toe aan het beantwoorden van de “waaromvraag”.

Ik zeg dit omdat je alleen in staat bent om interessante blogs te schrijven indien je in staat bent om dit te doen vanuit een bezieling en passie voor je vak. Voel je deze bezieling en passie niet bij de onderwerpen waar je over wilt bloggen kies dan een ander onderwerp om over te bloggen of een andere manier om uiting te geven aan je persoonlijke expressie.

Binding tussen mensen

Je leert hierbij om je lerend en kwetsbaar op te stellen en te verbinden met anderen. Lees, breng je ego terug tot niveau nul. Je richt bij wijze van spreken de positieve energie naar één punt, jouw blog! Door het creatieproces van je blogs sociaal in te richten kom je nauwer in contact met vakgenoten over onderwerpen waar je samen binding bij voelt. Namelijk de passie voor jullie vak.

Deze binding komt mooi van pas zodra je zakelijk een uitdaging hebt om een probleem op te lossen. Je creëert dus verbinding tussen mensen die later erg goed van pas kan komen. Op inhoudelijk niveau ben je dus aan netwerken met vakgenoten binnen en buiten je eigen organisatie.

 

Citaat van KenichiOhmae, The Mind of the Strategist:

"Management, after all, is about people, 

and businesses are made successful by people, not by plans"

 

Kies je platform

Er zijn vele platformen waar je op kunt bloggen. Bloggen is slechts een middel om je boodschap over te brengen en uiting te geven aan je persoonlijke expressie. Denk goed na over hoe je deze expressie vorm wiltgeven. Dit kan bijvoorbeeld ook via video’s opYouTube, een eigen fotosite, het lidmaatschap van een toneelvereniging, het geven van lezingen of het schrijven van een eigen boek.

Blog je vanuit een dienstverband? Houd dan rekening met het beleid van de organisatie waar je voor werkt inclusief eventuele gevoeligheden die kunnen ontstaan vanwege de inhoud van je blogs! Hoe prikkelender je mening hoe meer je (mogelijk) wordt gelezen echter voorkom dat je je eigen organisatie in verlegenheid of diskrediet brengt. Vaak is dit een kwestie van gezond verstand, in geval van twijfel las voldoende reviews in voordat je gaat publiceren.

 

Zakelijk belang

Dan blijft alleen nog de vraag open staan van de zakelijke rechtvaardiging. Bloggen kost tijd en die tijd had je ook aan andere zakelijke bezigheden kunnen besteden. Het is lastig om een keiharde zakelijke rechtvaardiging voor een blog te geven omdat de baten bijna niet in de vorm van geld zijn te kwantificeren.

De redenering is dat indien je veel bezoekers naar je website trekt op basis van content deze bezoekers mogelijk ook op diensten en producten van deze website gaan rondsnuffelen en mogelijk iets bij jou bestellen. Ik ken inderdaad kleine bedrijfjes die zijn gevestigd in de “middle of nowhere” en die toch veel klantenbezoek hebben vanwege een goed bezochte blog.

Om het proces op gang te brengen kun je daarom het beste bloggen in je vrije tijd tot het moment dat je jezelf als zakelijke blogger hebt bewezen. Bewijs kun je verzamelen op basis van metingen in termen van het aantal views, het aantal likes en het aantal aangeschafte producten en diensten op basis van jouw blogs.

 

Met dank aan Solita Brüning, Judith van de Vorle, Reinoud Ykema, Klaas Zondervan, Daan Landkroon, en Fermin Arenales y de Jong voor de opbouwende suggesties.

 

 

Thema’s:

 • Bloggen met plezier
 • Groeipad voor Young Professionals
 • Gebundelde ervaringen

 

Meedoen?

Wil je betrokken blijven bij mijn publicaties en postings over innovatie en professionalisering stuur mij dan een LinkedIn-invite.

Wil je actief bijdragen aan mijn levensmissie om jonge professionals te laten groeien, lees en deel dit gratis eBook.

Wil je actief oefenen en reflecteren voor jouw persoonlijke ontwikkeling, bekijk dan eens mijn boeken via de reguliere boekhandel zoals Bol.com, Bruna.nl of Amazon.com.

Wil je graag de auteur van het boek ‘De jonge professional’ betrekken bij een (internationaal) congres en/of workshop, bekijk dan mijn workshop pagina.

Wil je je blogs voor zakelijke doeleinden gebruiken, klik hier voor het downloaden van een e-book met 50 zeer nuttige blogtips.