De zelfsturende professional als oplossing na de recessie

Veel organisaties zien de markt langzaam bijtrekken. Echter hebben zij in de periode van teruggang die hieraan vooraf ging, impopulaire tot dramatische maatregelen moeten nemen. Dit kan variëren van reorganisaties to een (ongezonde) focus op efficiëntie. Tegelijkertijd merkt het middenkader, nu het iets beter gaat, dat het personeel weinig betrokken is bij de doelstellingen van de organisatie. Wat nu te doen? Betrokkenheid van het personeel is immers niet met een druk op de knop te herstellen.

Als organisaties hadden aangestuurd op zelfsturende professionals, dan zou deze betrokkenheid wel aanwezig zijn is mijn stelling. Dit type professionals is immers niet gemotiveerd door een bonus, maar door de betekenis die de organisatie heeft voor de maatschappij en die de professional hier vanuit zijn/haar passie aan kan geven.

Zelfsturende professionals ontstaan echter niet vanzelf. Hoe jonge professionals zelfsturend worden heb ik weergegeven in de onderstaand figuur.

De weg naar de zelfsturende professional
De weg naar de zelfsturende professional

De cyclus begint bij de jonge professional die op basis van “dingen doen” eerst er achter moet komen wat hij/zij waard is. Uitingen en resultaten zijn hierbij vooral gedreven door waarden, normen en innerlijke overtuigingen van de professional zelf. Als deze professional na enige werkervaring het jeugdige enthousiasme nog niet kwijt is maar wel zelf focus heeft aangebracht in de werkzaamheden dan is de volgende fase aangebroken: de fase van de proactieve professional met focus.

De volgende stap is de zelfsturende professional die de eigen omgeving weet te beïnvloeden, stakeholder management bedrijft of,  indien dit onvoldoende oplevert, kiest voor een andere omgeving met een collectief zelfbewustzijn. De zelfsturende professional is kunstenaar in het kiezen van de balans tussen het eigen belang en het belang van het grotere geheel.

Het interessante van de bovenstaande figuur is dat naarmate de professional meer zelfsturend wordt, deze ook meer betrokken raakt en tevreden wordt bij een realiteit die hij/zij zelf schept. Voor meer informatie zie hieronder een (verkorte) literatuurlijst van boeken die meer duiding aan dit verschijnsel geven. Voor aanvullende literatuur en/of wetenschappelijk onderzoek over dit onderwerp ben ik te bereiken via: dejongeprofessional@gmail.com

De uitdaging voor organisaties is dan ook om inspirerende leiders de ruimte te geven professionals hun eigen verantwoordelijkheden te laten nemen in zelfsturend teams. Dus weg met de controle toren maar oprecht vertrouwen in de professional die met volle overgave een bijdrage levert aan het innovatievermogen van de organisatie en tegelijkertijd zich zelf in staat stelt om zijn/haar levensdoelen te verwezenlijken!

Lang leve de zelfsturende professional!

Door Ben Elsinga auteur de boeken

‘De jonge professional’ en ‘Young Professional Career Workbook’

Met dank aan Prof.dr. Jeff B.R. Gaspersz en drs. Joris Schut MSc voor hun opbouwende opmerkingen over dit artikel.

Literatuurlijst

Cialdini, R. (1984). Influence

Cutler, H. (1998). The art of happiness

Knoope, M (1998). De creatiespiraal

Cornelis, A. (2007). De logica van het gevoel

Covey, S. jr. (2008). De snelheid van vertrouwen

Knoope, M. (2009). De ontknooping

Tiggelaar, B. (2010). Dromen, durven, doen

Covey, S. sr. (2010). De zeven eigenschappen van effectief leiderschap

Marquet, D. (2013). Turn the Ship Around!

Brown, B. (2013). De kracht van kwetsbaarheid

Burchard, B. (2014). The motivation manifesto

Laloux, F. (2015). Reinventing organizations

Wopereis, H. (2015). Het licht en de korenmaat

Sharma, R. (2016). De monnik die zijn Ferrari verkocht

Boeken en workshops van Ben Elsinga

De auteur Ben Elsinga stelt zowel gratis en betaalde boeken ter beschikking voor professionals die willen werken aan hun innerlijke groei. Hiervoor heeft Ben een groeimodel ontwikkeld die de komende tijd wordt getoetst en verrijkt. Wil je meewerken aan deze toetsing stuur dan even een mailtje maar: dejongeprofessional@gmail.com

De toetsing loopt zolang, op basis van de wet van de grote getallen, totdat de ingevulde vragenlijsten geen nieuwe inzichten meer opleveren. De verkregen inzichten worden teruggegeven in de vorm van gratis en betaalde boeken, workshops en trainingen.

Zie het onderstaande schema voor het innerlijke groeimodel zoals bedacht door Ben.

Groeimodel voor professionals volgens Ben Elsinga (c) 21016
Groeimodel voor professionals volgens Ben Elsinga (c) 21016

Voor de stap van Jonge Professional naar Proactieve Professional (met focus) zijn nu de volgende boeken beschikbaar:

Gratis boek voor Jonge Professionals

Boeken kopen voor Jonge Professionals

Aardig punt is dat 80% van de beroepsbevolking (voorlopige schatting) nog niet het stadium heeft bereikt van Proactieve Professional (met focus). Dit betekent dat de boekenstaande boeken voor 80% van de beroepsbevolking interessant is om te werken aan hun innerlijke groei!

Voor de stap van Proactieve Professional (met focus) naar Zelfsturende Professional is nu een boek in ontwikkeling op basis van het ‘Geloven Doen Verbinden’-model. Tussenresultaten van dit boek zullen voorlopig gratis beschikbaar blijven door de echte liefhebbers!

Gratis boek voor Proactieve Professionals (op weg naar zelfsturing)

De auteur Ben Elsinga geeft ook workshops om basis van zijn gedachtegoed. Deze workshops en trainingen zijn te positioneren binnen het bovenstaande groeimodel.

Voor de stap van Jonge Professional naar Proactieve Professional (met focus) zijn de volgende workshops beschikbaar:

 1. Keynote – ‘Het persoonlijke groeimodel‘ (15 minuten)

2. Workshop ‘Ik ben mijn eigen merk‘ (60 – 120 minuten)

3.Workshop I am my own brand ‘ (60 – 120 minuten)

4. Training ‘Weerbaarheid en zelfbewustzijn,’ (ca. 120 minuten)

Voor de stap van Proactieve Professional (met focus) naar Zelfsturende Professional zijn de volgende workshops beschikbaar:

5. Keynote – ‘De magie van jouw persoonlijke stippellijn‘ (15 minuten)

 

6. Training ‘Gooi je tank vol met energie‘ (ca. 120 minuten)

Aan het einde van ieder workshop krijgen de deelnemers een (gesigneerd) boek van Ben cadeau! Voor vragen, tarieven en boekingen kun je het beste even een berichtje sturen naar: dejongeprofessional@gmail.com

Deze workshops zijn niet alleen interessant voor de professionals zelf, maak ook voor (Teal) organisaties die willen werken met verantwoordelijkheden belegd in zelfsturende teams. Ook daar zullen medewerkers een niveau van innerlijke groei moeten hebben om effectief in dergelijke team te kunnen meedraaien!

Jonge professional – Leesbeleving

Door Jules Vetter

Na het lezen van het inspirerende boek “De jonge Professional van Ben Elsinga” word ik blij.

Als seniorconsultant behoor ik niet tot de doelgroep waar de auteur zich op richt, toch kan ik het boek aanraden aan collega professionals die zich middels enige uiting bezighouden met, of geroepen voelen tot het doorgeven van kennis en ervaring of wellicht zelf al proactief aan het coachen is geslagen.

Buiten de verfrissende ja, oh, herkenbaars, het boek is vanuit een praktische context met gevoel en passie geschreven, is het op sommige momenten ook een eyeopener en een handig middel om de coaching trajecten waar ik zelf mee bezig ben te verreiken.  Ik ga het boek zeker gebruiken tijdens mijn coaching trajecten, daar word ik blij van!

Hoofdstuk 4 – Geloven in perspectief

Introductie

Geloven in jezelf is super belangrijk omdat dit geloof is gebaseerd op een verzameling positieve overtuigingen dat je iets kunt bereiken. Ook speelt geloven een doorslaggevende rol bij de overtuiging dat een doel, voornemen of idee het waard is om na te streven. Voordat je anderen kunt overtuigen zul je eerst zelf de overtuiging moeten hebben dat je in staat bent om je doel te gaan bereiken met hulp vanuit je warme netwerk!

Probeer onbevooroordeeld waar te nemen en zie vanuit deze manier van kijken de kansen in je leven. Waar we in geloven en de aannames die wij hierbij hanteren daarmee filteren we onze waarnemingen. Wees je daarom bewust van zowel je negatieve en positieve gedachten. Ga op zoek naar je belemmerende overtuigingen en werk deze weg. Dit lukt met een vorm van dagelijkse zelfreflectie en met behulp van een coach of soms een therapeut.

Iedere topsporter maakt gebruik van een coach dus waarom zou een (aankomende) topprofessional zonder kunnen? Besteedt je hier niet genoeg energie en aandacht aan dan kan het Geloven-Doen-Verbinden model juist tegen je werken en je in een negatieve gedachtespiraal brengen.

Kern is dat je een probleem ziet als een feit, je er ook niet druk over maakt en van uit deze positie weer gaat denken in kansen en mogelijkheden. Waar ik zelf in geloof is dat wij allemaal in het leven te maken hebben met een stinkei en een blij ei. De kunst is om het stinkei tot een Nano niveau te verkleinen en het blije ei te vergroten met positieve gedachten. Blijf echter waakzaam want het stinkei ligt overal op de loer. Wellicht is daarom het omdenken zo populair.

Heb je de positieve gedachtelijn te pakken hou deze dan vast door te doen en te verbinden.  Door te doen leer je en bouw je aan je zelfvertrouwen. Ook het geloof en vertrouwen van anderen in jezelf neemt toe want de ander ziet dat je in beweging bent. Door te verbinden kom je er achter dat je het allemaal niet zelf hoeft te kunnen of te weten waardoor ook anderen met jou in een positieve flow terechtkomen. Geloven-Doen-Verbinden is derhalve positief werkzaam voor het ik, wij en zij niveau.

Wees je ook bewust van je overtuigingen (mindset). Prijs jezelf en anderen voor de inspanningen die je doet om naar een volgend prestatieniveau te klimmen. Geloof dat je in staat bent om jezelf en anderen te ontwikkelen. Ook dit is weer zo’n positieve gedachte waar je heel erg gelukkig van kunt worden. Maak er een spel van waarbij je jezelf en anderen rijkelijk beloond voor positieve gedachten, handelingen en interacties.

Geloven in perspectief

Geloven in perspectief

Maak voor iedere belangrijke beslissing in je loopbaan een persoonlijke business case en beantwoordt de volgende vragen zo eerlijk mogelijk naar jezelf toe en naar je naasten:

 1. Waarom wil ik dit?
 2. Wanneer is dit voor mijzelf een succes?
 3. Wat zijn de beelden die ik hierbij zie?
 4. Welke mensen en middelen kan ik mobiliseren?
 5. Wat moet ik opgeven om dit te kunnen doen?
 6. Weegt de tijd, geld, aandacht en energie die ik ga investeren op tegen de waarde die ik verwacht te gaan behalen met deze beslissing?
 7. Welke alternatieven zijn er te bedenken waarmee ik hetzelfde effect kan bereiken maar met minder tijd, geld, aandacht en energie?
 8. Welke positieve of negatieve overtuigingen hebben mogelijk een rol gespeeld bij het beantwoorden van de bovenstaande vragen?
 9. Waar zijn deze positieve of negatieve overtuigingen op gebaseerd?
 10. Welke verwachtingen leven er bij mijzelf en bij anderen die van invloed kunnen zijn op mijn beslissing?
 11. Wie in mijn relatienetwerk kan mij helpen om mijn antwoorden verder te objectiveren en te verbeteren?
 12. Wat is nu de eerst volgende actie die ik ga ondernemen?

Tip) schrijf de antwoorden helemaal uit en gebruik deze antwoorden om op een later moment reflecteren, je overtuigingen meer bewust waar te nemen en je acties en overtuigingen zonodig bij te stellen.

<<< Vorige hoofdstuk   –    Volgende hoofdstuk >>>

 

Artikelen

 

Elsinga, B. (2016). Bronnen van energie voor de zelfsturende professional

Elsinga, B. (2016). Sociaal leren voor zelfsturende professionals

Elsinga, B. (2016). De gelukkige (zelfsturende) professional

Elsinga, B. (2016). Volg je hart!

de Groot, M. (2004-2016). Overtuigen

 

Literatuur

Knoope, M (1998). De creatiespiraal

Geurtz, J (1999). De verslaving voorbij

Cornelis, A. (2007). De logica van het gevoel (laatste herdruk)

Lommel, P. van (2007). Eindeloos bewustzijn

Elliott, C.H van (2006). Angst overwinnen voor Dummies

Tiggelaar, B. (2011). Dit wordt jou jaar!

Covey, S. (2012). De snelheid van vertrouwen

Dweck, C. (2013). Mindset, de weg naar een succesvol leven

Vonk, R. (2015). Je bent wat je doet

 

eBooks

Gratis eBook voor Young Professionals

Gratis eBook voor (pro)actieve professionals

 

Leer ‘nee’ zeggen

Gastblog geschreven door Leon Hamelink

Iedereen heeft er wel eens kriebels van in zijn of haar buik, je zou het liefst ‘nee’ zeggen maar je hebt het gevoel dat je eigenlijk geen ‘nee’ zou mogen zeggen. Mensen die hier moeite mee hebben krijgen vaak stress wat zelfs kan leiden tot een burn-out.

Zakelijk nee zeggen

Deze mensen zijn van oorsprong erg nieuwsgierig en hebben interesses in zo’n beetje alles, ze zijn graag bezig en zitten niet graag stil. In de zakelijke wereld zien we het daarom ook veel terug met name bij de echte ondernemers, die klanten erg hard kunnen gebruiken. Vaak zie je dat in het begin het lastig is om aan klanten te komen, hierdoor ga je geen ‘nee’ zeggen. Later zit dit gedrag er nog steeds in en krijg je steeds meer klussen wat je eigenlijk weinig oplevert.

Opkomen voor eigen belangen

Vaak kan een ‘nee’ toch ruimte opleveren binnen de onderneming, soms is dit financieel even geen pretje. Maar die tijd kun je besteden aan nieuwe energie en innovatie in de onderneming, die weer kan zorgen voor nieuwe klanten en leuke opdrachten.

Tips om nee te zeggen

Hoe zeggen andere ‘nee’, let eens goed op wanneer jij afgewezen wordt door een klant of misschien wel je partner. Dit is niet per se onaardig van iemand, vaak vind je het zelf wel redelijk dat je wordt afgewezen.

Soms moet je oefenen met het zeggen van ‘nee’, vaak is het niet zo moeilijk om het halen van de koffie af te wijzen. Dit is in principe hetzelfde als die vervelende klus waar een klant mee komt die weinig budget heeft.

Wacht met het zeggen van ‘ja’, vaak heb je het al gezegd voordat je er erg in hebt. Bedenk voor je iets zegt of je het wel echt wilt, wat kost het je en wat levert het nou echt op waar jij voordeel uit haalt.

Er zijn zo heel veel tips om voor jezelf op te komen in zakelijke belangen, een laatste goede tip is een cursus assertiviteit Hier leer je op een zakelijke manier goed voor jezelf op te komen en je eigen belangen te beschermen.

Hoofdstuk 3 – Persoonlijke zelfsturing nader bekeken

 

Introductie

Neem de juiste beslissingen op het juiste moment. Eenvoudig toch?

Was het maar zo simpel…

Voordat je de juiste beslissingen kunt nemen is het zaak om het heft in eigen handen te nemen op basis van je doelstellingen in je leven.

Of beter gezegd op basis van je eigen zingeving in dit mooie leven en de manier waarop je kunt kijken naar je (professionele) leven.

Is je leven in balans en waar haal je eigenlijk je energie vandaan? Heb je voldoende tijd genomen om jezelf te kennen en te accepteren zonder over jezelf heen te walsen?

Wees proactief en laat je coachen door een leermeester die in staat is om jouw eeltlaagje er af te krabbelen en zich in dat gevoelige deel van je ziel te begeven waar je eigenlijk niemand wilt toelaten.  Want alleen als je in staat bent om over je schaamte heen te stappen en je kwetsbaar op te stellen leg je de basis voor persoonlijke groei.

Wordt geen stresskip. Want wie het te druk heeft die heeft het niet begrepen.

Beschouw je leven als een sociaal leerproces waarbij je niet alleen nieuwe zaken opbouwt maar na overdracht ook vooral leert los te laten. Geluk komt niet zo maar aanwaaien maar is het resultaat van een zeer gedisciplineerde persoonlijke en professionele (innerlijke) groei.

Persoonlijke zelfsturing nader bekeken

Persoonlijke zelfsturing nader bekeken

<<< Vorige hoofdstuk   –    Volgende hoofdstuk >>>

Artikelen

 

 

Elsinga, B. (2016). Bronnen van energie voor de zelfsturende professional

Elsinga, B. (2016). Sociaal leren voor zelfsturende professionals

Elsinga, B. (2016). De gelukkige (zelfsturende) professional

Elsinga, B. (2016). Volg je hart!

 

Literatuur

Marletta-Hart, S (2003). Leven met hooggevoeligheid

Covey, S. sr. (2010). De zeven eigenschappen van effectief leiderschap

Hertz, N.  (2013). Deze beslissing verandert je leven

Brown, B. (2013). De kracht van kwetsbaarheid

Burchard, B. (2014). The motivation manifesto

Hermsen, J. (2014). Kairos

Wopereis, H. (2015). Het licht en de korenmaat

Sharma, R. (2016). De monnik die zijn Ferrari verkocht

 

eBooks

Gratis eBook voor Young Professionals

Gratis eBook voor (pro)actieve professionals

Hoofdstuk 2 – Persoonlijke zelfsturing in perspectief

Introductie

Indien je zoekt naar de term ‘zelfsturende professional’ op Internet dan kom je vooral publicaties tegen, die managers moeten helpen om hun medewerkers meer verantwoordelijkheid en ruimte te geven en/of je vindt informatie over commerciële dienstverlening die de manager daarbij kan ondersteunen. Dit is zeker van belang want hoe meer ruimte en vertrouwen de manager geeft aan de medewerker, hoe meer de professional in staat is om zelfsturend te zijn. Zelfsturing betekent zelf keuzes maken, zelf de richting bepalen en zelf vorm geven aan de uitvoering.

Het gaat er niet om of de professional doet wat er wordt gevraagd, maar of de professional problemen oplost, waarde toevoegt en/of kwaliteit levert voor een organisatie. De voordelen van een zelfsturende professional is dat deze zich voortdurend kan aanpassen aan nieuwe en onverwachte omstandigheden en een groot vermogen tot zelforganisatie, innovatie en creativiteit heeft dat uitstijgt ver boven de professional die een manager/leider ‘blind’ volgt op de gekozen weg (strategie) naar een doel.

Die ruimte ontstaat (grotendeels) door de manier waarop de professional communiceert met de omgeving. Dit eBook is zowel bestemt voor de professional en de manager. Ik kan mij voorstellen dat in de situatie dat een manager de coachende rol niet neemt/pakt er initiatief genomen wordt door de jonge professional om een loopbaancoach te zoeken (en eventueel daar zelf geld in te investeren) of andere mogelijkheden te verkennen om de eigen ontwikkeling niet te blokkeren.

De wezensvragen bij persoonlijke zelfsturing zijn:

Wees je er van bewust dat je onderdeel bent van één of meerdere (geloof)systemen.  Durf jezelf te Ontploeteren.

De meest krachtige zelfsturende professionals scheppen hun eigen geloofssysteem. Zij zijn de echte leiders, de anderen zijn volgers.  Ook hier is de 80-20 regel van toepassing. 80% van de professionals zijn reactief, 20% procent proactief. Van alle proactieve professionals zijn 20% zelfsturend en 80% (helaas) nog niet zelfsturend.

Het is een volstrekt logische redenering. Er zijn simpelweg meer leiders dan volgers. De leiders weten hun volgers te boeien en te binden. Heb je in dit verband geen toegevoegde waarde dan ben je eenvoudigweg een volger van het actieve of reactieve soort.

Persoonlijke zelfsturing in perspectief

Persoonlijke zelfsturing in perspectief

<<< Vorige hoofdstuk   –    Volgende hoofdstuk >>>

Artikelen

Elsinga, B. (2015). Zelfsturing voor jonge professionals

Elsinga, B. (2015). De transformatie naar een zelfsturende professional

Elsinga, B. (2016). Zelfsturende professionals herkennen

Elsinga, B. (2016). Omgaan met frictie voor zelfsturende professionals

 

Literatuur

Doorn, J.P. van  (2005). Ontploeteren

Verhaeghe, P (2012). Identiteit

Verhaeghe, P (2015). Autoriteit

 

eBooks

Gratis eBook voor Young Professionals

Gratis eBook voor (pro)actieve professionals